Polikliniek cardiologie voor Turks sprekende Nederlanders. Turkse cardioloog.


Taalbarrière en denkwijze is geen probleem meer voor Turkse
Nederlanders met hartklachten. Zij kunnen zich wenden tot de Turks-Nederlandse cardioloog Sinan Altuntas. Hij spreekt Turks én denkt Turks. Dat laatste is ook nodig om elkaar sneller en beter te begrijpen. Het gaat om culturele nuances.

Cardioloog Sinan Altuntas: 'Ondanks dat de zorg in Nederland zeer hoog staat aangeschreven, is er op het vlak van de dienstverlening en de omgang met hartpatiënten nog wel wat te verbeteren. Turkse Nederlanders hebben vaak andere opvattingen over wat gepaste communicatie is. De directheid waarmee veel Nederlandse cardiologen met de patiënt bijvoorbeeld de diagnose hartfalen of een slechte prognose bespreken, wordt door veel Turkse mensen niet gewaardeerd. Zij willen dat er hoop op genezing blijft en vinden de Nederlandse openheid bot. In Kalp Klinigi Hollanda zullen er minder snel communicatieproblemen ontstaan, want wij begrijpen de Turkse cultuur.'


Dokter Altuntas zet in op een brede doelgroep: 'Wij zijn er voor iedereen, niet alleen voor Turkse Nederlanders. Wel is het zo dat de drempel voor Turkse Nederlanders een stuk lager zal liggen. Een deel van de Turkse Nederlanders voelt zich immers onvoldoende begrepen door Nederlandse hulpverleners en zoekt hulp in het land van herkomst, vaak ondanks goede kennis van de Nederlandse taal. In plaats van de reis naar Turkije te maken, kunnen ze nu ook bij ons in Kalp Klinigi Hollanda terecht.' Huisartsen en specialisten in Nederland het daarnaast niet prettig als hun patiënten helemaal naar Turkije reizen voor een medisch onderzoek of behandeling; immers ook de nazorg dient geregeld te zijn als hij/zij weer thuiskomt. Beter is het dan om alles via Klap Klinigi Hollanda te laten lopen.

Door in verschillende vestigingen Kalp Klinigi Hollanda-afdelingen te openen, komt HartKliniek Nederland tegemoet aan de wens van veel Turks Nederlandse hartpatiënten die het op prijs tellen vanuit hun taal en cultuur te worden benaderd, die vragen om respect vanuit hun culturele bestaanswijze.


.


  bel voor een afspraak:

088 - 500 2000
Cardiologie

Cardiologie is het medisch specialisme dat zich bezig houdt met het opsporen, diagnosticeren en behandelen van ziekten van het hart. De cardioloog maakt hiervoor van een aantal onderzoeken gebruik, waarvan de polsslag, de bloeddruk, bloedafname, het hartfilmpje (ECG), de echografie van het hart en de fietsproef (inspanningstest) de belangrijkste zijn. De Turkse cardioloog in de hartcentra van KalpKliniği (HartKliniek) onderzoekt en behandelt u. En als een ingreep noodzakelijk mocht zijn, dan wordt u door Kalp Kliniği ook begeleid rondom een hartkatheterisatie, hartoperatie of bijvoorbeeld een dotter in een Nederlands topziekenhuis naar keuze.